השפעת הפוטוסנסיטיזציה על השדה החשמלי הממברנלי בליפוזומים

  • Shoshi Bernstein

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Dec 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Physics
SupervisorBenjamin Ehrenberg (Supervisor)

Cite this

'