השפעת המגדר, הסטטוס וההשתייכות הקבוצתית על השימוש בבסיסי כוח.

  • Limor Pomerantz-Zorin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Sep 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorOrna Sasson_Levy (Supervisor) & Meni Koslowsky (Supervisor)

Cite this

'