השפעת הלכי רוח "פוסט ציוניים", על תכנית הלימודים בהיסטוריה לחטיבת הביניים של בית הספר הממלכתי, בין השנים: 0991-0002.

  • Tal Greenfeld

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Dec 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorMoshe Hellinger (Supervisor) & Giora Goldberg (Supervisor)

Cite this

'