השפעת ההתנסות בלומדת הוראה לתיווך עמית "חברים מלמדים חברים" על איכות האינטראקציה התיווכית ועל כושר השתנות הקוגנטיבי בקרב מנחים ומונחים

  • Limor Sasson

Student thesis: MA Thesis

Date of Award4 Nov 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorAdina Shamir (Supervisor)

Cite this

'