השפעת ההדרכה על שיפור תפוקה בארגון לשרותים טכנולוגיים.

  • Revital Choen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Oct 2013
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorAvraham Bitchur (Supervisor) & Ephraim Tabory (Supervisor)

Cite this

'