השפעת אי שלמות השוק על המסחר באופציות.

  • Gil Rotenberg

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Oct 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
SupervisorAbraham Lioui (Supervisor)

Cite this

'