השפעת אינטרקציות מטה-קוגנטיביות בסביבת ה-GNINRAEL-E על פיתוח הבנת מושג "השיפוע" ומכוונות העצמית.

  • Mary Gutman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award29 Sep 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorBracha Kramarski (Supervisor)

Cite this

'