השפעתן של תרכובות טלוריום על פקטורים נוירוטרופים ומעורבותן במערכות עצב יות: דיכאון, למידה וזיכרון.

  • Ortal Sagi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 Mar 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorBenjamin Sredni (Supervisor)

Cite this

'