השפעתם של תהליכי הסוציליזציה שעברו בתי-ספר על יסודיים בישראל בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי על זהותן הנשית-מקצועית ועל תפישתן את תפקידן הניהולי.

  • Ilit Porat

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Jul 2011
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorZehavit Gross (Supervisor)

Cite this

'