השפעתו של ההון החברתי על שימור תרבות של יזמות פנים ארגונית בחברות יזמיות לאחר של המיסוד.

  • Tali Ben-Zaken

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Oct 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorOrly Benjamin (Supervisor)

Cite this

'