השפעתו של אחד העם על שירת ביאליק - האם אכן אחד העם הינו אביו הרוחני של ביאליק?.

  • Shiri Madar

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 Nov 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
Supervisorהלל ויס (Supervisor)

Cite this

'