השפעתה של הורות צפויה על פיתוח קריירה של נשים ושל גברים בקרב סטודנטיות לתואר שני.

  • Tova Shaked

Student thesis: MA Thesis

Date of Award14 Mar 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorDafna Izraeli (Supervisor)

Cite this

'