השפעה של תכנית מניעה ראשונית "אלכוהול ונהיגה" על המתבגרים עם וללא נטייה לנטילת סיכונים

  • Irina Zak

Student thesis: MA Thesis

Date of Award25 Nov 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorAvigail Yinon (Supervisor), Arie Cohen (Supervisor) & Yaacov Katz (Supervisor)

Cite this

'