השינויים בתלות הפלסטינית בישראל בתחום התעסוקה מאז הקמת "הרשות הפלסטינית".

  • Ziyonit Fattal Kuperwasser

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Sep 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of General History
SupervisorEliezer Tauber (Supervisor)

Cite this

'