השימוש במפות ישראליות כאמצעי תעמולתי

  • Aya Tzlil

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorSam Lehman-Wilzig (Supervisor)

Cite this

'