השיט האתגרי: השפעתו על תחושת השליטה בספטומים, על איכות החיים והסמפטומים הפוסט טראומתיים

  • Menashe Bikman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Dec 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorShlomo Kravetz (Supervisor)

Cite this

'