השוואת חבורות יסודיות של סידורי ישרים בני תשעה ועשרה ישרים.

  • Shay Hamama

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 Jul 2011
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
SupervisorMina Teicher (Supervisor)

Cite this

'