השוואה בין שתי גישות: חלוקה לשכבות לעומת רגרסיה משוקללת מתוך שיטת הניקוד. להערכת השפעת הטיפול - אסטרוגן, כגורם במחלת הנפש-סכיזופרניה.

  • Doron Barzilay

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Mar 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
Supervisor Kenneth J. Hochberg (Supervisor)

Cite this

'