הרפרטואר המוסיקלי המסורתי של החתונה בקרב יהודי אוקראינה ותפקודו הצורני והמבני, מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-70

Translated title of the thesis: Traditional musical repertoire in the wedding of Ukrainian Jewry, its formal and structural functions, from the beginning of the 20th century until the 1970s
  • Beatris Bar

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 May 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Music
SupervisorUri Sharvit (Supervisor)

Cite this

'