הקשר בין TNEMHCATTA וזהות מינית לבין הפרעות אכילה ודיאטה בקרב מתבגרים.

  • Ayala Dray

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Jan 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorYossi Harel-Fisch (Supervisor), Moshe Addad (Supervisor) & Malca Alek (Supervisor)

Cite this

'