הקשר בין תפיסת הסמכות ההורית ודפוסי ניהול הקונפליקט של המתבגר.

  • Dikla Shechter

Student thesis: MA Thesis

Date of Award26 Jul 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Conflict Management, Resolution and Negotiation
SupervisorRachel Ben-Ari (Supervisor)

Cite this

'