הקשר בין תפיסת המחלה של חולה הלב ובת זוגו, לבין המצוקה הנפשית ותוצאות שיקום הלב של החולה.

  • Tzvia Asher

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Dec 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorShlomo Kravetz (Supervisor)

Cite this

'