הקשר בין תהליכי עיבוד מידע חברתי לפרגמטיקה של השפה בקרב ילדים עם לקויי למידה מילוליים, לא מילוליים וילדים שאינם לקויי למידה.

  • Vered Rot

Student thesis: MA Thesis

Date of Award25 Apr 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorRachel Schiff (Supervisor) & Miriam Faust (Supervisor)

Cite this

'