הקשר בין שני גורמי מודעות עצמית פרטית: רומינציה וידיעת המצב הפנימי, לבין מורכבות עצמית, עקביות עצמית, ותפיסת האחרים.

  • Avigail Poleg

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Mar 2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorElisheva Ben-Artzi (Supervisor)

Cite this

'