הקשר בין שימוש בסמים בגיל ההתבגרות ליכולות ה- GNIPOC של הפרט כאדם בוגר.

  • Dana Kaiser

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 May 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorSarah Ben-David (Supervisor) & Malca Alek (Supervisor)

Cite this

'