הקשר בין רת יצירתיות לבין מסוגלות עצמית ועמדות מהפריפריה כלפי למידה באמצעות מחשב ןמערכת למידה מרחוק.

  • Sharon Ashkenazi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award31 Oct 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorBaruch Offir (Supervisor)

Cite this

'