הקשר בין רגישות לדחייה לבין איכות היחסים הרומנטיים בבגרות הצעירה והיכולת ללמוד מהתנסויות קודמות

Translated title of the thesis: The relation between Rejection Sensitivity the capacity to learn from past experiences and the quality of romantic relationships in young adulthood: A longitudinal study
  • ולריה טרגובנקו

Student thesis: MA Thesis

Abstract

Relation between rejection sensitivity and the quality of romantic relationships in young adulthood, and the capacity to learn from past experiences : a longitudinal study
Date of Award10 Oct 2016
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorShmuel Shulman (Supervisor)

Cite this

'