הקשר בין עוצמת התסמונת הפוסט טראומטית בקרב לוחמים לשעבר, לאימפולסיביות והשימוש באלימות כלפי בני משפחה ולתחושת הנטל של בנות זוגם.

  • Meirav Tirosch

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Feb 2015
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorRachel Dekel (Supervisor)

Cite this

'