הקשר בין סביבות למידה וסגנונות למידה לבין מוטיבציה של סטודנטים הלומדים לתואר אקדמי ראשון באוניברסיטה.

  • Revital Goddard

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Dec 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorDavid Passig (Supervisor)

Cite this

'