הקשר בין משתני טמפרמנט והתנהגות חברתית-רגשית של פעוטות במעונות יום ברמת איכות שונה.

  • Bat Chen Cohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Jan 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorPnina Klein (Supervisor)

Cite this

'