הקשר בין מצב התעסוקה של חולי טרשת נפוצה בישראל ואיכות חייהם.

  • Rina Frohner

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Jan 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Social Work
SupervisorChaya Schwartz (Supervisor)

Cite this

'