הקשר בין מניעים ציוניים לאומיים ומניעי תועלת אישית לבין מוטיבציה בבחירת מסלול השרות בצה"ל בחינוך הממלכתי והממ"ד.

  • Sara Reich

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 Jun 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorMati Ronen (Supervisor)

Cite this

'