הקשר בין מידת המעורבות האישית ובין מידת הדיוק בזיכרון של אירוע טראומטי: הפיגוע ב"דולפינריום".

  • Irena Slawtskay Tzukerman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Aug 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorIsrael Nachshon (Supervisor)

Cite this

'