הקשר בין מוטיבציה להישג, סגנון ייחוס ומסוגלות עצמית לבין הישגים לימודיים של תלמידי המכינות הקדם אקדמיות.

  • Tamar Radzyner

Student thesis: MA Thesis

Date of Award25 Apr 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorShlomo Romi (Supervisor), Yisrael Rich (Supervisor) & Avigail Yinon (Supervisor)

Cite this

'