הקשר בין מאפייני רקע של מורים מובילי חדשנות - לבין נכונותם לאמץ טכנולוגיה ייעודית ללמידה שיתופית מתוקשבת.

  • Esty Doron

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Sep 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorDeborah Court (Supervisor) & Mati Ronen (Supervisor)

Cite this

'