הקשר בין טיב השיפוט בתנאי אי-ודאות והצורך בסגירת קוגנטיביות.

  • Nava Machol

Student thesis: MA Thesis

Date of Award14 Nov 2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorShlomo Kaniel (Supervisor)

Cite this

'