הקשר בין חשיפת מתבגרים לאלימות במשפחת המוצא לבין הסתגלותם לפנימיה.

  • Michal Zeevi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 Nov 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Social Work
SupervisorRachel Dekel (Supervisor)

Cite this

'