הקשר בין חשיבה חשיבה יצירתית של סטודנטים לבין הישגיהם ועמדותיהם כלפי למידה בקורס אקדמי באמצעות אינטרנט אסינכרוני סגור.

  • Tal Taviv

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Oct 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorDavid Passig (Supervisor)

Cite this

'