הקשר בין התפתחות "תסמונת פוסט טראומית" לאופן הבניית סיפור הטראומה: מחקר נארטיבי.

  • Meyrav Keinan

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 Nov 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorRivka Tuval-Mashiach (Supervisor)

Cite this

'