הקשר בין התאוריה על התודעה לבין הבעה והבנה של הבעות פנים מצוירות.

  • Liat Ilan

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 Jun 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorEsther Adi-Japha (Supervisor)

Cite this

'