הקשר בין הערכה חלופית באמצעות משימות חקר לבין ההניעה וההישגים במקצוע המדעים בבתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי-דתי.

  • Tikva Israeli

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Nov 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorNava Maslovaty (Supervisor)

Cite this

'