הקשר בין העיתוי והסיבות לסייום טיפול פסיכותרפויתי, תפיסת המטופל את תגובות המטפל ורגשות המטופל בסיום הטיפול.

  • Galit Harel

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Jul 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Social Work
SupervisorRachel Dekel (Supervisor), Ricky Finzi-Dottan (Supervisor) & David Roe (Supervisor)

Cite this

'