הקשר בין דפוס ההתקשרות של החולה וסוג התמיכה של בת זוגו, לבין תוצאות החלמתו הנפשית והפיזית לאחר אירוע לב ראשון.

  • Liat Haza Filderman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award28 Feb 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorNoa Vilchinsky (Supervisor)

Cite this

'