הקשר בין אקלים בית ספרי ומסוגלות עצמית לבין שחיקה בקרב מורים בבתי ספר יסודיים עם מדד טיפוח גבוה.

  • Sara Bar Nir

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Mar 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorDavid Zuckerman (Supervisor)

Cite this

'