הקשר בין אישיות מסוג D )YTILANOSREP D EPYT( לבין תוצאות החלמתו הנפשית והפיסית של חולה לאחר אירוע לב ראשון

  • Meytal Yaacov

Student thesis: MA Thesis

Date of Award29 Nov 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorEty Berant (Supervisor)

Cite this

'