הקשר בין איכות קשרי החברות לתיאוריית המיינד בקרב ילדים בעלי אוטיזם בתפקוד גבוהה.

  • Chen Kirschner

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Mar 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorNirit Bauminger-Zviely (Supervisor)

Cite this

'