הקשר בין איכותהחיים הבית ספרית לבין הכישורים החברתיים של התלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים.

  • Iris Hacohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Nov 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorZehavit Gross (Supervisor), Mati Ronen (Supervisor) & Baruch Offir (Supervisor)

Cite this

'