הקשר בין אופטימיות וערך מקצועי למשמעות בחיים וצמיחה אישית לאור המפגש היום-יומי עם מוות בעבודת צוות רפואי רב-מקצועי.

  • Adi Weintrov

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Nov 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Social Work
SupervisorOrit Taubman Ben-Ari (Supervisor)

Cite this

'