הקניית כישורי אוריינות מידע לפרחי הוראה: השוואה בין הקורס "מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית" לבין "הלומדה להקניית אוריינות ספריה"

Translated title of the thesis: Providing Iformation Literacy Student Teachers: A Comparison between the course "Academic Reding and Writing Skills" and the "Information Literacy Onlinel"
  • Ofra Cohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award4 Oct 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Information Science
SupervisorMoshe Yitzhaki (Supervisor)

Cite this

'