הקבורה בישוב היהודי הכפרי בגולן בתקופות ההלניסטית ,הרומית והבזינטית

  • Oren Zingboeim

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Oct 2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies
SupervisorAmos Kloner (Supervisor)

Cite this

'